MUDr. Pavel Kalina, Lípa Centrum, Praha 5

Plicní lékař, plicní oddělení, astma - Lípa Centrum Praha 5 Nové Butovice

MUDr. Pavel Kalina, Lípa Centrum Praha 5 - plicní oddělení Plicní pneumologie astma

Plicní lékař, plicní oddělení

Plicní lékař MUDr. Pavel Kalina, Lípa Centrum Praha 5 Nové Butovice, specialista na astma, CHOPN, spirometrické vyšetření, odvykání kouření. Návštěvy na plicním oddělení je potřeba telefonicky objednat. V akutních případech je možné navštívit plicního lékaře i bez objednání.

ASTMA

Astma je alergické onemocnění plic. Astma se projevuje kašlem a dušností v reakci na podráždění. Dušnost ještě neznamená, že se jedná o astma. Zda se jedná o astma zjistíme vedle důkladného popisu potíží pacienta i spirometrickým vyšetřením. Přečtěte si více o projevech a léčbě astmatu. Astma lze účinně léčit, proto neváhejte s návštěvou u plicního lékaře.

Plicní lékař MUDr. Pavel Kalina

Plicní lékař MUDr. Pavel Kalina provozuje plicní ambulanci v budově polikliniky Lípa Centrum Praha 5 (Praha 13) - Nové Butovice v 1. patře. Můžete se na nás obrátit s jakýmikoliv potížemi či onemocněním plic.

Plíce jsou velmi exponovaný a orgán našeho těla. Plíce trpí civilizační zátěží a infekčními chorobami.

Nejčastější potíže a diagnózy našich pacientů

Máte potíže - kašel nebo dušnost? Navštivte naši ordinaci a my Výs vyšetříme. Vyšetřujeme pacienty u kterých ještě není stanovena diagnóza i pacienty se známou diagnózou onemocnění průdušek a plic. Po úvodním vyšetření a nezbytných testech stanovíme diagnozu a postaráme se o následné léčení. Léčíme pacienty s akutními potížemi a ve stabilizovaném stadiu onemocnění plic.

Nejčastější potíže našich pacientů jsou kašel a dušnost. Kašel může být suchý (bez vykašlávání), produktivní (s vykašláváním hlenu =sputa), dráždivý, dusivý, dávivý.

Příčina potíží může být různá, nejčastěji se u našich pacientů setkáváme se třemi diagnózami:

  • astma bronchiale = průduškové astma
  • CHOPN = chronická obstrukční plicní nemoc
  • pneumonie = zápal plic

Úhrada vyšetření

Vyšetření v naší plicní ambulanci je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.

  • plicní ambulance má smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: 111, 207, 201, 211, 205 , 213, 209
  • máme smlouvu s komerční pojišťovnou pro cizice VZP a.s.
  • vyšetřujeme cizince z EU

Jak se objednat

Při akutních potížích můžete navštívit naši ordinaci ihned, nebo se s námi můžete poradit telefonicky. V běžných případech je potřeba se dopředu telefonicky objednat, kontakt na lékaře najdete na stránce kontakt.

Parkováni před poliklinikou

Od února 2018 jsou před poliklinikou jiné parkovací hodiny, je potřeba zadat poznávací značk. Parkování nejdéle 3 hodiny, 2 hodiny parkování jsou zadarmo.