MUDr. Pavel Kalina, Lípa Centrum, Praha 5

CHOPN

MUDr. Pavel Kalina, Lípa Centrum Praha 5 - plicní lékař, léčení CHOPN CHOPN - plicní lékař

Vyšetření a léčení CHOPN

CHOPN je onemocnění průdušek a jedná se o nebezpečné a rozšířené onemocnění. V 90% je příčinou CHOPN kouření, přičemž nemoc může propuknout u aktivních i bývalých kuřáků. Pokud trpíte kašlem, dušností a vykašláváním, nepodceňujte situaci a objednejte se na vyšetření na stránce MUDr. Pavel Kalina - kontakt

Poradna pro odvykání kouření

CHOPN je nebezpeční nemoc a pokud jste aktivní kuřák, je riziko tohoto onemocnění velmi vysoké. Neztrácejte čas a objednejte se na konzultaci do naší poradny pro odvykání kouření.

Co je to CHOPN

CHOPN je zánětlivé onemocnění průdušek. CHOPN má za následek postupnému zužování průdušek a může způsobit poškození až zánik plicní tkáně. CHOPN vzniká především inhalováním cigaretového kouře, postihuje tedy především náruživé kuřáky.

Do diagnózy CHOPN se nyní počítá i chronická obstrukční bronchitida a plicní emfyzém. CHOPN je nebezpečné onemocnění, z hlediska úmrtnosti je nyní na čtvrtém místě a situace se bude zhoršovat. CHOPN trpí podle oficiálních statistik v České republice zhruba 700 000 až 800 000 lidí a ročně na ni zemře asi 1 700 lidí. Počet nemocných CHOPN stále stoupá.

Příčiny onemocnění CHOPN

Bez nadsázky můžeme říci, že CHOPN je nemoc kuřáků. Kouření cigaret je příčinou 90% onemocnění CHOPN. Dalšími riziky jsou práce ve znečištěném pracovním prostředí v zaměstnání i doma (zplodiny topení, vaření apod.), dále výfukové plyny, kouř, prach.

CHOPN je způsobena rovněž některými infekcemi dýchacích cest (virové i bakteriální) a hlavně jejich opakováním. Jestliže tedy často trpíte vleklým vykašláváním hlenu, pociťujete zadýchávání hlavně při zátěži a jste-li aktivní či bývalý kuřák, je pro Vás CHOPN reálnou hrozbou.

Vyšetření a léčení CHOPN

Většina nemocných CHOPN přichází k lékaři bohužel pozdě. Pokud máte výše uvedené potíže, neváhejte s návštěvou plicního lékaře.

Vyšetření CHOPN není bolestivé, nemusíte se obávat. Při vyšetření především hodnotím stupeň kašle, posuzuji vykašlaný sekret a stupeň dušnosti. Hodnotím rizikové faktory CHIOPN a provádím funkční spirometrické vyšetření průdušek, s cílem zjistit jejich zúžení. Jako součást vyšetření CHOPN nechám provést snímek (skiagram) hrudníku, aby se vyloučily i jiné příčiny, například rakovina plic.

Pacienti z Prahy či okolí se mohou obrátit na mne a objednat se na vyšetření na stránce MUDR. Pavel Kalina - kontakt.

Prevence CHOPN, odvykání kouření

Prevence CHOPN znamená především nezačínat s kouřením, nebo okamžitě s kouřením přestat. Doporučuji žít v čistém ovzduší a snažit se předcházet infekcím dýchacích cest. Je potřeba dbát na správnou životosprávu, přiměřeně se pohybovat, cvičit, doma větrat, jíst hodně ovoce, zeleniny a bílkovin.

Co však dělat, když již CHOPN máme? Po stanovení diagnózy vám mohu předepsat léky, které dokáží částečně vaše průdušky otevřít (bronchodilatancia), které se obvykle inhalují. Přestože moderní medicína pro Vás může udělat mnoho, nejdůležitější je okamžitě přestat kouřit. Kouření je návykové a tak není snadné s kouřením přestat, ale s tím Vám mohu také pomoci, objednejte se do naší poradny pro odvykání kouření.